سیم و کابل رسانا اراک

از آن جایی که سیم و کابل عنصر اصلی بسیاری از پروژه های برقی و مخابراتی اجرا شده در هر کشور پیشرفته ای است، مجموعه سیم و کابل رسانا اراک نیز سهم خود را در این بستر سازی صنایع برق و مخابرات در تولید انواع سیم و کابل انجام می دهد تا در رشد و پیشرفت صنعت این مرز و بوم نقش ارزنده ای را ایفا نماید.

📞تماس مستقیم

☎️شماره تماس

لیست قیمت کابل شیلد رسانا اراک

سایزقیمت
شیلد 25*4*
شیلد 0.25*290.000
شیلد 0.5*2145.000
شیلد 0.75*2154.000
شیلد 1*2170.000
شیلد 1.5*2220.000
شیلد 2.5*2300.000
شیلد 4*2570.000
شیلد 6*2820.000
شیلد 10*21.470.000
شیلد 0.25*3120.000
شیلد 0.5*3170.000
شیلد 0.75*3195.000
شیلد 1*3224.000
شیلد 1.5*3300.000
شیلد 2.5*3400.000
شیلد 4*3800.000
شیلد 6*31.140.000
شیلد 25*3*
شیلد 16+35*38.600.000
شیلد 25+50*312.600.000
شیلد 0.25*4151.000
شیلد 0.5*4215.000
شیلد 0.75*4238.000
شیلد 1*4285.000
شیلد 1.5*4380.000
شیلد 2.5*4570.000
شیلد 4*41.000.000
شیلد 6*41.370.000
شیلد 10*42.660.000
شیلد 6*41.370.000
شیلد 10*42.660.000
شیلد 16*44.000.000
شیلد 35*4*
شیلد 0.25*5180.000
شیلد 0.5*5257.000
شیلد 0.75*5330.000
شیلد 1*5480.000
شیلد 1.5*1560.000
شیلد 2.5*5900.000
شیلد 4*51.370.000
شیلد 6*51.900.000
شیلد 10*5*
شیلد 0.25*6220.000
شیلد 0.25*6220.000
شیلد 0.75*6437.000
شیلد 1*6500.000
شیلد 1.5*6665.000
شیلد 0.5*7400.000
شیلد 0.75*7475.000
شیلد 1*7580.000
شیلد 1.5*7760.000
شیلد 2.5*71.330.000
شیلد 0.25*8270.000
شیلد 0.5*8470.000
شیلد 0.75*8580.000
شیلد 1*8700.000
شیلد 1.5*8940.000
شیلد 2.5*81.570.000
شیلد 0.25*10360.000
شیلد 0.5*10510.000
شیلد 0.75*10660.000
شیلد 1*10830.000
شیلد 1.5*101.140.000
شیلد 2.5*101.700.000
شیلد 0.25*12400.000
شیلد 0.5*12620.000
شیلد 0.75*12790.000
شیلد 1*121.000.000
شیلد 1.5*121.370.000
شیلد 2.5*122.150.000
شیلد 0.75*141.050.000
شیلد 1*141.190.000
شیلد 1.5*141.730.000
شیلد 0.25*16660.000
شیلد 0.5*16820.000
شیلد 0.75*161.090.000
شیلد 1*161.380.000
شیلد 1.5*161.800.000
شیلد 2.5*162.950.000
شیلد 0.25*20925.000
شیلد 0.5*201.100.000
شیلد 0.75*201.260.000
شیلد 1*201.600.000
شیلد 1.5*202.200.000
شیلد 2.5*203.500.000
شیلد 0.25*241.100.000
شیلد 0.5*241.300.000
شیلد 0.75*241.560.000
شیلد 1*241.850.000
شیلد 1.5*242.550.000
شیلد 2.5*244.250.000
شیلد 2.5*301.400.000
شیلد 0.5*301.520.000
شیلد 0.75*301.900.000
شیلد 1*302.400.000
شیلد 1.5*303.200.000
شیلد 0.25*402.000.000
شیلد 0.5*402.000.000
شیلد 0.75*402.450.000
شیلد 1*403.400.000
شیلد 1.5*4*

لیست قیمت کابل مخابراتی رسانا اراک

سایزنوع فلزقیمت
4.5C2Vمس60.000
4.5C2Vcca40.000
3C2Vمس37.000
2.5C2Vمس31.000
آیفونی 0.4*6مس37.000
آیفونی 0.4*8مس47.000
زمینی 0.6*2*2cca25.000
زمینی 0.6*2*4cca42.400
زمینی 0.6*2*6cca62.200
زمینی 0.6*2*10cca91.000
زمینی 0.6*2*15cca145.000
زمینی 0.6*2*20cca185.000
زمینی 0.6*2*25cca255.000
زمینی 0.6*2*30cca315.000
زمینی 0.6*2*40cca435.000
زمینی 0.6*2*50cca525.000
زمینی 0.6*2*100cca1.000.000
زمینی 0.6*2*2مس71.000
زمینی 0.6*2*4مس123.000
زمینی 0.6*2*6مس165.000
زمینی 0.6*2*10مس284.000
زمینی 0.6*2*15مس426.000
زمینی 0.6*2*20مس546.000
زمینی 0.6*2*25مس748.000
زمینی 0.6*2*30مس872.000
زمینی 0.6*2*40مس1.220.000
زمینی 0.6*2*50مس1.420.000
زمینی 0.6*2*100مسی2.840.000

لیست قیمت کابل افشان رسانا اراک

سایزقیمت
سیم 2.5*81.050.000
سیم 0.75*
سیم 2.5*
سیم 414.000.000
سیم 619.000.000
سیم 10*
سیم 16*1*
سیم 25*1870.000
سیم 35*1*
سیم 1.5*4*
سیم 2.5*4*
سیم 4*4*
سیم 6*4*
سیم 10*4*
سیم 16*4*
سیم 25*4*
سیم 35*4*
سیم 0.5*5150.000
سیم 0.75*5180.000
سیم 1*5*
سیم 1.5*5*
سیم 2.5*5*
سیم 4*5*
سیم 6*5*
سیم 0.5*6230.000
سیم 0.75*6274.000
سیم 1*6370.000
سیم 1.5*6490.000
سیم 0.75*7230.000
سیم 0.75*7310.000
سیم 1*7380.000
سیم 1.5*7480.000
سیم 2.5*7800.000
سیم 0.5*8290.000
سیم 0.75*8380.000
سیم 1*8470.000
سیم 1.5*8640.000
سیم 0.5*10325.000
سیم 0.75*10440.000
سیم 1*10580.000
سیم 1.5*10735.000
سیم 2.5*101.240.000
سیم 0.5*12420.000
سیم 0.75*12520.000
سیم 1*12680.000
سیم 1.5*12900.000
سیم 2.5*121.430.000
سیم 0.75*14720.000
سیم 1*14810.000
سیم 1.5*141.300.000
سیم 0.5*16535.000
سیم 0.75*16690.000
سیم 1*16880.000
سیم 1.5*161.280.000
سیم 1.5*161.280.000
سیم 2.5*162.000.000
سیم 0.5*20670.000
سیم 0.75*20850.000
سیم 1*201.040.000
سیم 1.5*201.460.000
سیم 2.5*202.470.000
سیم 0.5*24810.000
سیم 0.75*241.070.000
سیم 1*241.320.000
سیم 1.5*241.940.000
سیم 2.5*243.160.000
سیم 0.5*301.020.000
سیم 0.75*301.490.000
سیم 1*301.710.000
سیم 1.5*302.600.000
سیم 0.5*401.400.000
سیم 0.75*402.000.000
سیم 1*402.330.000
سیم 1.5*403.350.000
سیم 0.5*501.900.000
سیم 0.75*502.700.000
سیم 1*503.000.000
سیم 1.5*52*
سیم 0.5*602.950.000
سیم 0.75*603.400.000
سیم 1*603.700.000
سیم 1.5*61*

برند رسانا اراک

رسانا کابل اراک یکی از برندهای سیم و کابل است که گواهینامه ISO10002 دارد و از سال 1372 فعالیت خود را در حوزه تهیه و تولید انواع سیم و کابل آغاز نمود. شرکت رسانا کابل اراک، انواع محصولات سیم و کابل را با کیفیت بالا و طبق استانداردهای ملی و بین المللی تهیه و تولید میکند. از جمله محصولات رسانا کابل اراک میتوان به انواع سیم و کابل در دو گروه تخت و گرد اشاره نمود. سیم و کابل یکی از تجهیزاتی است که برای انتقال برق به کار میرود. وجود سیم و کابل با کیفیت و استاندارد در پروژه اهمیت بسیاری دارد. به همین دلیل انتخاب و شناسایی بهترین برند سیم و کابل امری مهم تلقی میشود. سیم و کابل رسانا کابل دارای تنوع بسیار و در ابعاد و اندازه‌های مختلف تولید میشوند. استفاده از سیم باکیفیت باعث افزایش طول عمر آن میشود، سیم باکیفیت بادوام است و میتواند برای مدت طولانی بدون مشکل دوام بیاورد. استفاده از سیم ارزان به سرعت باعث بروز خرابی در سیستم‌های برقی میشود. همین دلیل است که کارشناسان همیشه استفاده از سیم با کیفیت بالا را توصیه میکنند سیم باکیفیت همیشه باید ترجیح داده شود زیرا با یکبار هزینه باعث کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری میشود. محصولات رسانا کابل اراک با داشتن گواهی نامه ISO 9001:2008 محصولات با کیفیت ارائه میدهد و نمایندگی‌های مختلفی در تهران و شهرستان دارد نمایندگی‌های معتبر این برند در لاله زار تهران قرار دارند.

برند رسانا اراک

انواع محصولات سیم و کابل رسانا اراک

لیست محصولات سیم و کابل رسانا اراک به شرح ذیل است :

🔌 سیم های مفتولی و نیمه افشان : این نوع سیم ها در سیم کشی داخلی تابلو های برق و توزیع کننده ها کاربرد دارد و به کارگیری آن ها در لوله ها و زیر گچ مجاز است. این نوع سیم از هادی تابیده منظم تشکیل شده است و در اتصالات تابلو های کنترل در صنعت الکترونیک کاربرد دارد.

🔌 سیم افشان : سیم هایی با ولتاژ ۴۵۰ الی۷۵۰ ولت هستند که جهت نصب داخل وسایل برقی و حفاظت از سیستم های روشنایی در محیط های خشک، داخل لوله ها و زیر مصالح ساختمانی مانند گچ می توان از آن ها استفاده کرد.

🔌 کابل افشان : از این کابل به عنوان کابل ورودی و اتصال در لوازم منزل، وسایل برقی و ماشین آلات که دو شاخه آن ها به صورت ثابت به کابل نصب می شود، به کار می رود.

🔌 کابل های کنترل تخت : این نوع کابل بیشتر به عنوان کابل محرک در جرثقیل آسانسور و سیستم های نقاله استفاده می شود. همچنین به علت انعطاف پذیری بالای آن، نیاز به فضای کمی دارد و قابلیت قرار گیری در بسته بندی های کوچک در تاسیسات داخلی ساختمان را نیز دارد.

🔌 کابل انعطاف پذیر : این کابل ها در وسایل با تنش مکانیکی متوسط در لوازم اداری، لوازم آشپزخانه، لوازم منزل مانند یخچال، ماشین لباسشویی و امثال آن استفاده می شوند. همچنین در وسایل پخت و پزی که تماس مستقیم با قسمت های داغ و حرارت بالا را ندارند، استفاده می شوند.

نمایندگی سیم و کابل رسانا اراک

سیم و کابل رسانا اراک جهت رفاه حال مشتریان عزیز و کاهش بهای تمام شده محصولات خود، اقدام به تاسیس نمایندگی در سرتاسر شهرهای ایران پهناور کرده است. یکی از این نمایندگی های فعال که دارای محصولات مرغوب و با کیفیت و دارای ضمانت می باشد، فروشگاه سیم و کابل کسری است.

خرید سیم و کابل رسانا اراک

بروزرسانی 26.02.01