سیم و کابل خراسان افشار نژاد

شرکت سیم و کابل خراسان افشار نژاد، یک شرکت بزرگ صنعتی است، که کار خود را در زمینه ساخت و تولید سیم و کابل از سال ۱۳۴۵ در خراسان (مشهد) شروع کرد، و یک سال بعد از تاسیس یعنی در سال ۱۳۴۶ با ساخت انواع مختلفی از سیم و کابل در لیست اولین تولید کنندگان سیم و کابل مطرح شد.

سیم و کابل خراسان افشار نژاد

🔥🔥فروش فوق العاده کابل آلومینیوم 🔥🔥

به روز شده در 7 آذر 1401

تماس مستقیم 📞

☎️شماره تماس

لیست قیمت سیم خراسان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم افشان خراسان 133.500سیم افشان خراسان 1.548.000
سیم افشان خراسان 2.578.500سیم افشان خراسان 4123.000
سیم افشان خراسان 6180.000سیم افشان خراسان 10318.000
سیم افشان خراسان 16493.000سیم افشان خراسان 25755.000
سیم افشان خراسان 351.060.000سیم افشان خراسان 501.520.000
سیم افشان خراسان 702.150.000سیم افشان خراسان 952.900.000
سیم افشان خراسان 1203.590.000سیم افشان خراسان 1504.590.000
سیم افشان خراسان 1855.590.000سیم افشان خراسان 2407.400.000
سیم افشان خراسان 3009.250.000

قیمت کابل کولری خراسان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل کولری خراسان 4x1.5248.000کابل کولری خراسان 5x1.5305.000

قیمت کابل زمینی خراسان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل زمینی خراسان 1x16550.000کابل زمینی خراسان 1x25840.000
کابل زمینی خراسان 1x351.140.000کابل زمینی خراسان 1x501.570.000
کابل زمینی خراسان 1x702.220.000کابل زمینی خراسان 1x953.050.000
کابل زمینی خراسان 1x1203.850.000کابل زمینی خراسان 1x1504.740.000
کابل زمینی خراسان 1x1855.940.000کابل زمینی خراسان 1x2407.730.000
کابل زمینی خراسان 1x3009.680.000کابل زمینی خراسان 3x25+163.220.000
کابل زمینی خراسان 3x35+164.160.000کابل زمینی خراسان 3x50+255.550.000
کابل زمینی خراسان 3x70+357.830.000کابل زمینی خراسان 3x95+5010.750.000
کابل زمینی خراسان 3x120+7013.900.000کابل زمینی خراسان 3x150+7016.500.000
کابل زمینی خراسان 3x185+9521.000.000کابل زمینی خراسان 3x240+12027.300.000
کابل زمینی خراسان 2x1.5201.000کابل زمینی خراسان 2x2.5272.000
کابل زمینی خراسان 2x4397.000کابل زمینی خراسان 2x6535.000
کابل زمینی خراسان 2x10805.000کابل زمینی خراسان 2x161.225.000
کابل زمینی خراسان 3x1.5254.000کابل زمینی خراسان 3x2.5355.000
کابل زمینی خراسان 3x4526.000کابل زمینی خراسان 3x6725.000
کابل زمینی خراسان 3x101.120.000کابل زمینی خراسان 3x161.750.000
کابل زمینی خراسان 3x252.670.000کابل زمینی خراسان 3x353.650.000
کابل زمینی خراسان 4x1.5312.000کابل زمینی خراسان 4x2.5444.000
کابل زمینی خراسان 4x4665.000کابل زمینی خراسان 4x6925.000
کابل زمینی خراسان 4x101.450.000کابل زمینی خراسان 4x162.250.000
کابل زمینی خراسان 4x253.450.000کابل زمینی خراسان 5x1.5375.000
کابل زمینی خراسان 5x2.5535.000کابل زمینی خراسان 5x4818.000
کابل زمینی خراسان 5x61.150.000کابل زمینی خراسان 5x101.810.000
کابل زمینی خراسان 5x162.800.000کابل زمینی خراسان 5x254.450.000
کابل زمینی خراسان 5x356.070.000

لیست قیمت کابل خراسان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان خراسان 2x0.75 80.000 کابل افشان خراسان 2x1 97.000
کابل افشان خراسان 2x1.5 133.000 کابل افشان خراسان 2x2.5 213.000
کابل افشان خراسان 2x4 326.000 کابل افشان خراسان 2x6 456.000
کابل افشان خراسان 2x10 780.000 کابل افشان خراسان 2x16 1.190.000
کابل افشان خراسان 3x0.75 105.000 کابل افشان خراسان 3x1 129.000
کابل افشان خراسان 3x1.5 187.000 کابل افشان خراسان 3x2.5 299.000
کابل افشان خراسان 3x4 450.000 کابل افشان خراسان 3x6 645.000
کابل افشان خراسان 3x10 1.100.000 کابل افشان خراسان 3x16 1.690.000
کابل افشان خراسان 3x25 2.660.000 کابل افشان خراسان 3x35 3.660.000
کابل افشان خراسان 3x50 5.200.000 کابل افشان خراسان 3x70 7.300.000
کابل افشان خراسان 3x25+16 3.140.000 کابل افشان خراسان 3x35+16 4.100.000
کابل افشان خراسان 3x50+25 5.950.000 کابل افشان خراسان 3x70+35 8.380.000
کابل افشان خراسان 3x95+50 11.400.000 کابل افشان خراسان 3x120+70 14.500.000
کابل افشان خراسان 4x0.75 133.000 کابل افشان خراسان 4x1 168.000
کابل افشان خراسان 4x1.5 235.000 کابل افشان خراسان 4x2.5 375.000
کابل افشان خراسان 4x4 577.000 کابل افشان خراسان 4x6 825.000
کابل افشان خراسان 4x10 1.450.000 کابل افشان خراسان 4x16 2.230.000
کابل افشان خراسان 4x25 3.450.000 کابل افشان خراسان 4x35 4.790.000
کابل افشان خراسان 5x1 205.000 کابل افشان خراسان 5x1.5 294.000
کابل افشان خراسان 5x2.5 465.000کابل افشان خراسان 5x4 710.000
کابل افشان خراسان 5x6 1.030.000کابل افشان خراسان 5x10 1.800.000
کابل افشان خراسان 5x16 2.770.000کابل افشان خراسان 5x25 4.640.000
کابل افشان خراسان 5x35 6.140.000

قیمت کابل افشان شیلدار خراسان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان شیلدار خراسان 2x1144.000کابل افشان شیلدار خراسان 2x1.5179.000
کابل افشان شیلدار خراسان 2x2.5265.000کابل افشان شیلدار خراسان 3x1183.000
کابل افشان شیلدار خراسان 3x1.5238.000کابل افشان شیلدار خراسان 3x2.5360.000
کابل افشان شیلدار خراسان 4x1232.000کابل افشان شیلدار خراسان 4x1.5307.000
کابل افشان شیلدار خراسان 4x2.5455.000کابل افشان شیلدار خراسان 5x1283.000
کابل افشان شیلدار خراسان 5x1.5375.000

قیمت کابل افشان دو روکشه خراسان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل مخابراتی هوایی خراسان 2x2x0.665.000کابل مخابراتی هوایی خراسان 4x2x0.6115.000
کابل مخابراتی هوایی خراسان 6x2x0.6160.000کابل مخابراتی هوایی خراسان 10x2x0.6250.000
کابل مخابراتی هوایی خراسان 4.5C-2V93.000

قیمت کابل افشان دو روکشه خراسان

نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
کابل افشان دو روکشه خراسان 1x16555.000کابل افشان دو روکشه خراسان 1x25835.000
کابل افشان دو روکشه خراسان 1x351.150.000کابل افشان دو روکشه خراسان 1x501.620.000
کابل افشان دو روکشه خراسان 1x702.270.000کابل افشان دو روکشه خراسان 1x953.050.000
کابل افشان دو روکشه خراسان 1x1203.820.000کابل افشان دو روکشه خراسان 1x1504.760.000
کابل افشان دو روکشه خراسان 1x1855.850.000کابل افشان دو روکشه خراسان 1x2407.700.000
کابل افشان دو روکشه خراسان 1x3009.620.000

برند خراسان افشار نژاد

این روزها تمام شرکت‌های تولیدکننده سیم و کابل برند خود را بهترین می‌نامند اما چه فاکتورهایی باعث می‌شوند یک برند بهترین باشد؟ آیا تمام آن‌ها بهترین هستند؟ در پاسخ به این سوالات باید بگوییم خیر تمام برندها بهترین نیستند و فقط عنوان بهترین را برای خود به یدک می‌کشند. فاکتورهای زیادی وجود دارند که یک برند را نام‌آور و بهترین می‌کنند که مهم‌ترین آن‌ها کیفیت، حضور در بازارهای بین المللی، میزان تقاضای مشتری، تجربه، میزان تولید سالانه، رضایت مشتریان از محصولات و قیمت مناسب هستند.

یک برندی که تمام این ویژگی‌ها را دارد سیم و کابل خراسان افشارنژاد است که سال‌های زیادی است توانسته به عنوان برندی نام‌آور و شناخته شده در بین تمام برندها فعالیت کند. شرکت خراسان افشار نژاد از سال 1345 در زمینه تولید سیم و کابل جزء اولین شرکت‌های تولید کننده بوده است. به همین دلیل تجربه و رضایت کافی مشتریان را در سال‌های فعالیت خود کسب کرده است. مورد دیگر کیفیت محصولات افشار نژاد است که زبان زد خاص و عام است لذا این شرکت تمام استانداردهای ملی و بین المللی را در فرآیند تولید خود رعایت می‌کند.

شرکت تولیدی خراسان افشار نژاد مجهز به آزمایشگاه‌های آکرودیته است که در این آزمایشگاه‌ها دستگاه‌های مختلف تست آزمون سیم و کابل دیده می‌شود. با استفاده از این دستگاه‌ها می‌توان آزمون‌های الکتریکی، مکانیکی و غیر الکتریکی را انجام داد؛ بنابراین در مرغوبیت سیم و کابل‌ها شکی نیست. تولیدات برند خراسان افشارنژاد کابل‌های قدرت، کابل‌های مخابراتی، کابل‌های فشار ضعیف و… هستند.     

سیم و کابل خراسان افشار نژاد
قیمت روز انواع سیم و کابل خراسان افشار نژاد

ویژگی سیم و کابل خراسان افشار نژاد

از ویژگی‌های منحصر به فرد محصولات خراسان افشارنژاد، منعطف بودن بالا و مقاومت در برابر خشکی یا رطوبت زیاد است. سیم‌ها را می‌توان از چند لحاظ دسته بندی کرد. اولین مورد، جنس عایق مورد استفاده در آن‌هاست که یا پی وی سی است یا xlpe.

نوع عایق پی وی سی به دلیل مقاومت در برابر حرارت و تغییر شکل، در میان تولید کنندگان از محبوبیت بیش‌تری برخوردار است. مورد بعدی جنس ‌هادی درون کابل‌هاست که عمدتا از آلومینیوم یا مس ساخته می‌شوند. فلز مس گزینه‌ی بهتری نسبت به آلومینیوم است. گزینه‌ی بعدی هم، سایز و تعداد رشته‌های به کار رفته داخل کابل‌ها است که دامنه ی آنها از ۲ رشته تا ۷ رشته متغیر است. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان موارد زیر را نام برد:

🟨 یک مشخصه خوب که برند سیم و کابل خراسان دارد، درجه کیفیت محصولات آن است این برند کیفیت محصولات خود را تضمین می‌کند.

🟨 قیمت یک محصول نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تولیدات سیم و کابل خراسان در مقایسه با کارایی و کیفیت بالایی که دارند، با قیمت مناسبی به فروش می‌رسند.

🟨 پیشینه برند سیم و کابل خراسان به بیش از ۵۰ سال می‌رسد. این برند در طول سال‌ها توانسته با خدمات خود اعتماد مشتریان را نسبت به کارایی و کیفیت محصولاتش جلب کند.

🟨 در سایز و اندازه‌های مختلف بر اساس استاندارد ایران ISIRI و استاندارد بین المللی روانه بازار می‎‌شود.

این شرکت با بیش از ۴۵۰ پرسنل و ظرفیت تولید ۳۰،۰۰۰ تن در سال با زیربنای کارخانه که حدود۳۰،۰۰۰ متر مربع است، فعالیت می‌کند و بیش از ۳۰۰ نوع کالا تولید می‌کند.

انواع محصولات خراسان افشار نژاد

✴️ کابل کنترل خراسان جهت اتصال و کنترل در تسمه نقاله‌ها، ماشین‌ها، صنایع ابزارآلات ماشین‌ها، تجهیزات الکترونیکی، خطوط تولید و… مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کابل اغلب در محیط‌های داخلی ساختمان به کار می‌رود و دارای روکش‌های مختلفی می‌باشد.

✴️ کابل مسلح خراسان کابل‌های قدرتمندی است که برای افزایش مقاومت بر روی آن روکش آمور قرار می‌گیرد. این کابل در زیر آب، خاک، داخل کانال‌ها، صنعت، نیروگاه‌ها و… کاربرد دارد همچنین برای جلوگیری از صدمات احتمالی کابل‌های مسلح باید آن را در پوششی مناسب قرار داد.

✴️ کابل شیلد دار خراسان از دیگر سیم و کابل‌های این برند است که به دلیل روکش و مقاومت بسیار بالا کاربردهای فراوانی نیز دارد. روکش شیلد موجود بر روی این کابل‌ها از نویز و سیگنال جلوگیری می‌کند. به همین منظور از آن در سیم کشی‌های تلفن، تلویزیون و… استفاده می‌کنند.

✴️ کابل تخت افشار خراسان از جمله محصولات باکیفیت خراسان است که به منظور برقراری جریان برق در وسایل الکتریکی و روشنایی منزل به کار می‌رود این کابل‌ها را می‌توان در ساختمان و در تمامی قیمت‌های آن نصب کرد.

✴️ کابل تلفن هوایی خراسان به صورت ثابت بر روی دیوار و یا در زمین نصب شده و برای برقراری ارتباط در سیم‌های تلفن در مخابرات و تاسیسات استفاده می‌شود این کابل‌ها سرعت انتقال اطلاعات بالایی دارد.

✴️ کابل تلفن زمینی نیز از دیگر کابل‌های تولیدی خراسان است در زیر زمین و خارج از ساختمان نصب شده و با استفاده از آن ارتباط در خطوط تلفن برقرار می‌شود این کابل‌ها را بهتر است در زیر زمین نصب نکنید.

نمایندگی فروش محصولات خراسان افشارنژاد

 بیشتر تولید کنندگان سیم و کابل و محصولات روشنایی در خیابان لاله زار نمایندگی پخش دارند. برند سیم و کابل خراسان افشار در لاله زار تهران دارای نمایندگی‌های مختلفی می‌باشد، که یکی از این نمایندگی‌ها برند سیم و کابل کسری واقع در لاله زار جنوبی می‌باشد.

خیابان لاله زار به عنوان قلب بازار ایران شناخته شده است و مرکز پخش انواع لوازم روشنایی، برقی و ساختمانی در تهران است. نمایندگی سیم و کابل کسری پخش و فروش تمام محصولات تولیدی خراسان افشار را به عهده دارد. این نمایندگی تحت نظارت مستقیم شرکت خراسان افشار است.

نمایندگی فروش سیم و کابل محصول را به قیمت کارخانه به مشتری عرضه می‌کند. زمانی که از نمایندگان رسمی فروش خرید کنید، جنس اصل با ضمانت دریافت خواهید کرد. درغیر این صورت شرکت و نمایندگی در قبال محصولات تقلبی مشابه در بازار تضمینی نخواهد داد. به دلیل نوسان، قیمت مس در بازار جهانی کاهش یا افزایش قیمت‌ها را به صورت لحظه ای به صورت لیست در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد.

فروشگاه سیم و کابل کسری به روزترین لیست قیمت محصولات برند خراسان افشارنژاد را دارد. همچنین کاتالوگ محصولات را نیز می‌توانید از سایت برداشت کنید و برای دریافت راهنمایی‌های لازم جهت انتخاب محصولات می‌توانید با فروشگاه اینترنتی سیم و کابل کسری تماس بگیرید.

بروزرسانی 10.05.01

قیمت روز انواع سیم و کابل خراسان افشار نژاد